سرفصل های دوره آموزشی

  • هدفگذاری مقدماتی
  • هدف بزرگ و غیر عادی
  • شما در زندگی چیست؟
  •  عوامل کشنده سرعت
  • کشف قدرت سرکش درون
  •  بازبینی سالیانه
  • قدرت برنامه ریزی
  •  فرم تعهد
  •  تکمیل جزوه هدف گذاری

برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید