برای اطلاعات بیشتر از دوره بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

هدف چیست؟

 • آیا لزومی به هدفگذاری وجود دارد؟
 • یک هدف خوب چه مشخصاتی دارد؟
 • به کدام یک از اهداف زندگیام توجه کنم؟
 • چگونه به اهدافم در زندگی دست یابم؟
 • آیا راهی است که راحت، خوشایند و آسان به اهدافم دست پیدا کنم؟
 • چرا برخی از انسانها، راحت و آسان به خواستههای خود میرسند و برخی هرگز؟!
 • آیا لزومی به هدفگذاری وجود دارد؟
 • یک هدف خوب چه مشخصاتی دارد؟
 • به کدام یک از اهداف زندگیام توجه کنم؟
 • چگونه به اهدافم در زندگی دست یابم؟
 • آیا راهی است که راحت، خوشایند و آسان به اهدافم دست پیدا کنم؟
 • چرا برخی از انسانها، راحت و آسان به خواستههای خود میرسند و برخی هرگز؟!

چرا این دوره

شما هم پس از استفاده از این دوره متفاوت، معتقد خواهید شد:
زندگی بیش از آنکه تصور کنید در اختیار شماست، به شرط اینکه نخست راه آن را بیاموزید و سپس آن را تمرین نمایید.
با راهکارهای ساده و خوشآیند از طریق انجام تمرینات این دوره تمام درهای موفقیت و شادکامی بر روی شما گشوده میشود.
پس از شنیدن و پیاده نمودن اهدافتان، شما تبدیل به ماشین موفقیت خواهید شد.
تندرستی، روابط زیبا و دلپذیر، احترام و محبوبیت بیشتری در انتظار شما خواهد بود.
به هم کمک کنیم تا دنیا را جای بهتری برای زیستن سازیم.

گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظ

شما هم پس از استفاده از این دوره متفاوت، معتقد خواهید شد:
زندگی بیش از آنکه تصور کنید در اختیار شماست، به شرط اینکه نخست راه آن را بیاموزید و سپس آن را تمرین نمایید.
با راهکارهای ساده و خوشآیند از طریق انجام تمرینات این دوره تمام درهای موفقیت و شادکامی بر روی شما گشوده میشود.
پس از شنیدن و پیاده نمودن اهدافتان، شما تبدیل به ماشین موفقیت خواهید شد.
تندرستی، روابط زیبا و دلپذیر، احترام و محبوبیت بیشتری در انتظار شما خواهد بود.
به هم کمک کنیم تا دنیا را جای بهتری برای زیستن سازیم.

گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظ

به شما پیشنهاد میکنم یک بار تصمیم بگیرید که تغییر کنید! تغییرات ارزشمند!

هیچکس مهمتر از شما در زندگیتان نیست، مهمترین فرد خودتان هستید. باید از خودمان شروع کنیم.
هیچکس نمیتواند من و شما را تحقیر کند، مگر این که خودمان اجازه دهیم و این جزء باورها و عادتهای قبلی ماست و میتوان آنها را تغییر داد و امروز من و شما شروع میکنیم.

بهادر روشن کیست؟

«خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند»

عمیقاً به این گفته معتقد است و آن را شعار اصلی نگرشی قرار داده که در آموزش‌های خود ترویج می‌دهد.
می‌گوید مشکل اصلی جوامع این است که:
انسان‌ها خودشان را دوست ندارند و با خودشان آشتی نیستند! به همین دلیل اگر هم‌اکنون یک بسته به آن‌ها بدهند و بگویند خوشبختیِ شما داخل این بسته است، می‌گویند حتماً اشتباهی شده و بسته مال شخص دیگری است!